อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของอัญมณี

7. เครื่อง UV-lamp

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์การเรืองแสงของอัญมณีภายใต้ ต้นกำเนิดแสงอุตร้าไวโอเลตช่วงคลื่น short-wave (254 nm) และ long-wave (360 nm) เพื่อดูการเรืองแสง (Luminescence) ที่เกิดจากการกระตุ้นของแสงอุตร้าไวโอเลต

 

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report