ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้นน้ำ สายธาร อัญมณี


           สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีกำหนดจัดงาน ต้นน้ำ สายธาร อัญมณี ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2553

วันที่ 29/12/2010

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report