ข่าวประชาสัมพันธ์

Topaz Coated (โทพาซเคลือบสี)


          

สำหรับกรปรับปรุงคุณภาพพลอยโทพาซ มีหลายวิธีด้วยกันเช่น การฉายรังสี, การเคลือบผิว เป็นต้น   โดยพลอยโทพาซเคลือบผิวเป็นการเคลือบผิวด้วยสารให้สีที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวพลอยหรือบนผิวทั้งหมด โดยใส่สารประเภทให้ความวาวหรือสีรุ้งเพื่อทำให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่าง เราจะเรียกว่า  มิสติกโทพาซ (Mystic Topaz) images by free.in.th


image by free.in.th

วันที่ 23/05/2013

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report