ข่าวประชาสัมพันธ์

การจำแนก เทอร์ควอยส์ และอัญมณีเลียนแบบ


           images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.thจากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นทำให้สรุปได้ว่าการแยกพลอยเทอร์คอยส์ ออกจากพลอยที่นำมาเลียนแบบนั้นการวิเคราะห์ขั้นต้นช่วยจำแนกได้ไม่แม่นยำ ควรนำเครื่องเอ็กซ์เรย์ปฟลูออเรสเซนต์ ( Energy Dispersive X-ray Fluorescence) มาทำการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ เพราะพลอยเทอร์คอยส์มีธาตุทองแดงและอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ   ส่วนพลอยฮาวไลต์นั้นมีธาตุ ซิลิกอน และแคลเซียม เป็นองค์ประกอบ

วันที่ 17/05/2013

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report