ข่าวประชาสัมพันธ์

พาราอิบา ทัวร์มาลีน (Paraiba Tourmaline)


           ผลการจำแนก อัญมณีชนิดพาราอิบา โดยการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์ จากนั้นนำไปวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ และลักษณะการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องมือขั้นสูง ดังนี้
images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

วันที่ 08/05/2013

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report