ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เปิดทำการเวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี เลขที่ 1/29 ถนนมหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดทำการเวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการอัญมณี ชั้น 2 อาคารจันท์เจมส์ เลขที่ 189 ถนนศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ (+66) 85-3868595 อีเมล์ labbgl@gmail.com

หรือที่ ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ที่อยู่ 57 ถนนชลประทาน หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ (+66)85-3868595 แฟกซ์ 039-310144

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~gems/index.php

แผนที่ สถานที่ตั้ง

ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี เลขที่ 1/29 ถนนมหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


อาคารจันท์เจมส์
189 อาคารจันท์เจมส์ ชั้น 2 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 หมู่ 1 ถ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170


Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report