อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของอัญมณี

8. เชลซีฟิลเตอร์ (Chelsea filter)

ใช้ในการตรวจวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอัญมณีที่มีองค์ประกอบของโครเมื่ยม (chromium; Cr) ซึ่งเมื่อมองผ่านเชลซีฟิลเตอร์จะให้สีแดง

 

Close

ตรวจสอบใบรับรอง

Verify A Report